เข้าสู่ระบบพิสูจน์ตัวตน ก่อนเข้าใช้บริการ
โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับระบบ e-service ของนักศึกษาปริญญาตรี
สำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์ http://e-service.ru.ac.th หรือ คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก

    

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร

จุลนิติ ฉบับที่ 1
จุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
-
สารสนช.ฉบับที่ 6
สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (มกราคม 2558)
The National Legislative Assembly Newsletter #6
สารสนช.ฉบับที่ 7
สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (กุมภาพันธ์ 2558)
The National Legislative Assembly Newsletter #7
จุลนิติ ฉบับที่ 2
จุลนีติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2558
-
จุลนิติ ฉบับที่ 3
จุลนิติ ปีที 12 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558
-
สารสนช.ฉบับที่ 8
สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (มีนาคม 2558)
The National Legislative Assembly Newsletter #8
จุลนิติ ฉบับที่ 4
จุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2558
-
สารสนช.ฉบับที่ 9
สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (เมษายน 2558)
The National Legislative Assembly Newsletter #9
จุลนิติ ฉบับที่ 5
จุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2558
-
จุลนิติ ฉบับที่ 6
จุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2558 1
-
จุลนิติ ปี 14 ฉ.1
จุลนิติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
-
จุลนิติ ปี 13 ฉ.6
จุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2559
-